خانه » بازی ها » اخبار بازیها » سیستم مورد نیاز بازی Steel Division Normandy 44

سیستم مورد نیاز بازی Steel Division Normandy 44

Steel Division Normandy 44 Second Wave Update Build 90105-CODEX

سیستم مورد نیاز بازی Steel Division Normandy 44

عنوان Steel Division : Normandy 44 یک بازی RTS تاکتیکی بوده که توسط Eugen Systems توسعه یافته و در مورخه May 23, 2017 منتشر خواهد شد . این عنوان به شما فرماندهی تانک های ، نیروها و تجهیزات دقیق جنگ جهانی دوم را میدهد ، بازیکن میتواند توانایی ها و تاکتیک خود را در قسمت Multiplayer با دیگر بازیکنان سنجیده و یا Challenge ها و ماموریت های Single Player بخش Campaign را پیش رو گیرد . عنوان Steel Division : Normandy 44 به بازیکن اجازه میدهد فرماندهی لشکرهای تاریخی جنگ جهانی دوم از شش کشور مختلف همانند ، لشکر 101st Airborne امریکا ، armored 21st Panzer المان یا ارتش سوم کانادا در تهاجم Normandy در سال 1944 را به عهده بگیرد.

سیستم مورد نیاز بازی Steel Division Normandy 44

شما میتوانید سیستم مورد نیاز منتشر شده برای این عنوان را در زیر مشاهده فرمایید.

================================

سیستم موردنیاز بازی

MINIMUM:

  • OS: 64-bit Windows 10 / 8.1 / 7 with Service Pack 1
  • Processor: Intel Core i3-2100 (3.1 GHz) or equivalent
  • Memory: 3 GB RAM
  • Graphics: 1 GB AMD 5570 or nVidia 450
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 32 GB available space
  • Sound Card: DirectX Compatible Sound Card

RECOMMENDED:

  • OS: 64-bit Windows 10 / 8.1 / 764-bit Windows 10 / 8.1 / 7 with Service Pack 1
  • Processor: Intel i5-2300 or equivalent
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 2GB AMD 7970 or nVidia 770 or greater
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 32 GB available space
  • Sound Card: DirectX Compatible Sound Card

=================================

بخش خبری Game4pc