خانه » برچسب‌های " بازی Apache Air Assault "
نمایش مطالب برچسب : بازی Apache Air Assault

دانلود سیوهای بازی Apache Air Assault

دانلود سیوهای بازی Apache Air Assault عنوان Apache: Air Assault یک بازی شبیه سازی جدید مبارزات بر اساس هلی کوپتر Apache AH-64D میباشد . بازیکن کنترل 3 گروه از خدمه های Apache ها را بعهده میگیرد و با انچه که در ابتدا یک فعالیت محلی دشمن بنظر میرسد مبارزه کرده ، اما در نهایت مشخص میشود که بخشی از یک نقشه بزرگتر میباشد

Game Info

Apache: Air Assault is a new combat flight simulation game based on the Apache AH-64D Longbow attack helicopter. The player takes on the role of three distinct Apache crews that each deal with what at first appears to be localized enemy

دانلود بازی Apache Air Assault-Reloaded برای PC

دانلود بازی Apache Air Assault-Reloaded برای PC

دانلود بازی Apache Air Assault-Reloaded برای PC

عنوان Apache: Air Assault یک بازی شبیه سازی جدید مبارزات بر اساس هلی کوپتر Apache AH-64D میباشد . بازیکن کنترل 3 گروه از خدمه های Apache ها را بعهده میگیرد و با انچه که در ابتدا یک فعالیت محلی دشمن بنظر میرسد مبارزه کرده ، اما در نهایت مشخص میشود که بخشی از یک نقشه بزرگتر میباشد

Game Info

Apache: Air Assault is a new combat flight simulation game based on the Apache AH-64D Longbow attack helicopter. The player takes on the role of three distinct Apache crews that each deal with what at first appears to be localized