برچسب بایگانی: به بازی Rainbow Six Siege هیچ گونه Mode دیگری اضافه نخواهد شد

Mode جدید در بازی Rainbow Six Siege نخواهیم داشت

Mode جدید در بازی Rainbow Six Siege نخواهیم داشت Ubisoft Montreal تایید کرد که Game Mode جدیدی برای بازی Rainbow Six Siege منتشر نخواهد شد. در مصاحبه ای با PC Gamer کارگردان

راه اندازی شده توسط وب سایت تخصصی بازی های رایانه ای و آموزش
All Rights Reserved 2016-2018
Powered by WordPress | Theme Designed by: swstrategy.org | Thanks to http://www.ksdjhfkjsdhfksduufehdj.net, falklands25.com and nariward.net