برچسب بایگانی: قیمت بازی Conan Exiles

بازی Conan Exiles در هفته اول 32000 کپی فروخته است.

بازی Conan Exiles در هفته اول 32000 کپی فروخته است. Funcom اعلام کرد که بازی Conan Exiles در هفته اول در PC حدود 320,000 نسخه فروخته است. امروز توسعه دهنده بازی Conan

راه اندازی شده توسط وب سایت تخصصی بازی های رایانه ای و آموزش
All Rights Reserved 2016-2018
Powered by WordPress | Theme Designed by: http://www.sipnstir.net | Thanks to www.r4isdhcx.com, http://www.hjx007.com and see here