برچسب بایگانی: Conan Exiles

تاریخ انتشار نسخه کامل Conan Exiles اعلام شد

تاریخ انتشار نسخه کامل Conan Exiles اعلام شد بر اساس اعلامیه Funcom بازی Conan Exiles تاکنون بیش از 480,000 کپی فروش داشته است ، بنابر اعلامیه Funcom این بازی در 3 ماهه

بازی Conan Exiles در هفته اول 32000 کپی فروخته است.

بازی Conan Exiles در هفته اول 32000 کپی فروخته است. Funcom اعلام کرد که بازی Conan Exiles در هفته اول در PC حدود 320,000 نسخه فروخته است. امروز توسعه دهنده بازی Conan

راه اندازی شده توسط وب سایت تخصصی بازی های رایانه ای و آموزش
All Rights Reserved 2016-2018
Powered by WordPress | Theme Designed by: http://www.r43dsici.com | Thanks to mine, www.r43dsici.com and sherlockhomeinspects.com